Ηλεκτρολογική και Υδραυλική εγκατάσταση

Η ΣΕΛΗΝΑΣ ΑΒΕΕ αναλαμβάνει την ηλεκτρολογική και υδραυλική εγκατάσταση.

Ηλεκτρολογική εγκατάσταση: Τοποθέτηση καλωδίων για πρίζες, φώτα, θερμοπομπούς, πλυντήριο πιάτων, air-condition, ηλεκτρική κουζίνα και τηλεφώνου. Τοποθέτηση πινάκων.

Υδραυλική εγκατάσταση: Τοποθέτηση πινάκων υδροληψίας, σωλήνες, σιφώνια δαπέδου, σωλήνες για τη σύνδεση των ειδών υγιεινής. Τοποθέτηση παροχών ζεστού και κρύου νερού καθώς και  αποχέτευσης.