ΠΡΟΣΦΟΡΑ Νέα Φορητά Οικήματα

ΠΡΟΣΦΟΡΑ φορητού οικήματος συνολικού εμβαδού 58m2

Τιμή: 34.000,00€ (για μεταφορά  μέχρι 80χλμ από την έδρα της εταιρείας. Για απόσταση μεγαλύτερη των 80χλμ, η τιμή είναι συζητήσιμη).

Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 2221045230.