Μικτή Κατασκευή (σκυρόδεμα και ξύλο)

Κατασκευάστε το σπίτι των ονείρων σας σύμφωνα με τις δικές σας ανάγκες και προτιμήσεις των υλικών