Τοποθέτηση Δαπέδου

Η ΣΕΛΗΝΑΣ ΑΒΕΕ τοποθετεί νέο ή επισκευάζει το ήδη υπάρχον δάπεδο του σπιτιού σας.

Παρακάτω κάποιες ενδεικτικές φωτογραφίες διαφόρων ειδών ξύλινων δαπέδων.