Προσθήκες

Η ΣΕΛΗΝΑΣ ΑΒΕΕ δραστηριοποιείται και στις προσθήκες στο χώρο της κάθε οικίας και όπου υπάρχει η ανάγκη.
Προσθήκη είτε σε υπάρχον χώρο είτε σε νέο χώρο.