ΣΕΛΗΝΑΣ ΠΑΝΕΛ

ΞΥΛΙΝΟ ΣΠΙΤΙ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛ
Το ξύλινο σπίτι τύπου πάνελ είναι ένα εύπλαστο δομικό υλικό καθώς μας επιτρέπει τόσο τη δημιουργία πολυγωνικών κατασκευών όσο και το συνδυασμό του ξύλου με κάποιο άλλο υλικό όπως π.χ. πέτρα, γυψοσανίδα, σοβάτισμα κτλ.