ΣΕΛΗΝΑΣ ΚΟΡΜΟΣΠΙΤΑ

ΣΕΛΗΝΑΣ ΚΟΡΜΟΣΠΙΤΑ
Τα ξύλινα σπίτια – κορμόσπιτα είναι ο παραδοσιασκός τρόπος κατασκευής μίας ξύλινης φινλανδικής κατοικίας.
Η ΣΕΛΗΝΑΣ ΑΒΕΕ συνεργάζεται με τα μεγαλύτερα εργοστάσια της Φινλανδίας, εισάγωντας πιστοποιημένη ξλεία υψηλών προδιαγραφών.

Σε στρογγυλό ή ίσο κορμό…Δείτε ενδεικτικά κάποιες ξύλινες κατοικίες – κορμόσπιτα