Ανακατασκευή υπάρχοντος συγκροτήματος με ξύλινες προσθήκες