Ανακατασκευή Σοφίτας Πέργολας

Επισκευή- Ανακατασκευή- Προσθήκη Σοφίτας και Πέργολας σε υπάρχων σπίτι.